Jenis, Tujuan Serta Kegunaan Batu Akik

Batu Akik adalah batu yang bukan sembarang batu. Batu Akik merupakan batu berharga yang sangat susah sekali untuk mendapatkannya. Banyak orang yang ada di dunia sangat suka sekali dengan segala jenis Batu Akik sehingga rela …